• พฤศจิกายน 2553 - kkthai ได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบ โปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้กับ สำนักงานตำรวจภูธร ภาค7 จ.นครปฐม
  โดย ร่วมงานกับ บริษัท TOT นครปฐม จัดทำระบบ Network ใหม่ โดยใช้ Switch VLAN Layer3 แบ่ง VLAN ให้ Client หลายๆวง รวมทั้ง เก็บ Log พิสูจน์สิทธิ์ตัวตน ก่อนจะใช้งาน วงอินทราเน็ตภายใน ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง จัดทำ Centrailzed Log Server เพื่อเก็บ Log อุปกรณ์ Network ทุก Device และเก็บ Log VPN ,ระบบ อินทราเน็ตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ view
 • พฤศจิกายน 2553 - kkthai ได้รับมอบหมาย จัดทำระบบ โปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้กับ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
  โดย ร่วมงานกับ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดทำ Solution ( VOIP, Outdoor Wifi ) เพื่อให้บุคลากรของ ศูนย์สร้างทางขอนแก่นใช้งานระบบ ICT และระบบ อินทราเน็ตภายในกรมฯ view

 • ตุลาคม 2553 - โครงการ บ้าน บางกอก บูเลอวาร์ด ( บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นจำกัด ) เลือกใช้ Software Kkthai LISG V2.50 กับโครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด
  view

 • กรกฏาคม 2553 - kkthai ได้รับมอบหมายให้ ปรับปรุงโครงข่าย LAN เป็น ระบบ VLAN ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พร้อมทั้งจัดทำระบบ
  โปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่รองรับ ลูกข่าย จำนวนหลาย VLAN อีกทั้งยังนำ Software Authen ดังกล่าว ทำเป็น Loadbalanc Multiwan view

 • กุมภาพันธ์ 2553 - kkthai พัฒนาระบบโปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Solution ที่สามารถ ทำงานร่วมกับ เครือข่ายCleint ที่อยู่บน VLAN ,Layer3 Switch ,Firewall Juniper และ Log จราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม9 และ พระราม6view

 • มกราคม 2553 kkthai - ได้รับมอบหมาย จัดทำโปรแกรม Authentication แบบ Layer3 OSPF routing protocal กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
  view
 • ตุลาคม 2552 kkthai - ได้รับมอบหมาย จัดทำโปรแกรม Authentication ในงาน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  15th ASEAN Summit and Related Summits
  ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ 20-25 ตุลาคม 2552 อ. ชะอำ-หัวหิน view

 • กรกฏาคม 2552 kkthai - ได้รับมอบหมาย จัดทำโปรแกรม Authentication ในงาน ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
  (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) ครั้งที่ 42

  การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา(Post Ministerial Conferences: PMC)
  การประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  (ASEAN Regional Forum: ARF) ครั้งที่ 16 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2552 จ.ภูเก็ต ประเทศไทย view

 • มีนาคม 2552 kkthai - ได้รับมอบหมาย จัดทำโปรแกรม Authentication ในงาน ประชุมสุดยอดผู้นำอาเชี่ียน Asean Submit 14Th Pattaya view

 • มกราคม 2552 kkthai - พัฒนาระบบโปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้กับบริษัท ICC เครือสหพัฒน์ โดยใช้ software authen type:
  Advanc Vlan Routing Solution . view


 • กุมภาพันธ์ 2552 kkthai - พัฒนาระบบโปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Solution ที่สามารถ ทำงานร่วมกับ เครือข่ายCleint ที่อยู่บน VLAN และ Log จราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ ให้กับโรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม่ view

 • มกราคม 2552 kkthai - พัฒนาระบบโปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยเก็บ Log จราจรทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ ให้กับ
  วิทยาลัย เทคนิคนครนายก view

 • ธันวาคม 2551 kkthai - ได้รับความไว้วางใจ จาก บริษัท TOT และ AIT ในการพัฒนาระบบโปรแกรมควบคุม Hotspot เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในโครงการ จตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square ) view

 • kkthai บริจาค โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต ให้กับวัด ธรรมปทีบ เมืองมัวซี่ - ครามาแย มหานครปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส view

 • มีนาคม 2551 kkthai - ให้ความร่วมมือ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ศูนย์ตรวจสอบและิวิเคราะห์การการทำผิดทางเทคโนโลยี
  ช่วยตาม Log ผู้ต้องหาในคดี ใช้อินเตอร์เน็ต Hotspot wifi บนอาคารเช่า เพื่อหลอกขายสินค้าตาม website ต่างๆ view

 • มกราคม 2251 - kkthai จัดอบรม หลักสูตร การติดตั้ง Radius Billing มาตราฐาน เพื่อใช้งานกับ อุปกรณ์ Remote Access Cisco ให้กับ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปใช้งาน กับ หน่วยงานในเครือ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมตัว พร้อมรับ
  กับ หลักการจัดเก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2550 view

 • มกราคม 2551 - การสื่อสารแห่งประเทศไทย ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้ Software Kkthai LISG เพื่อให้ บริการ Hotspot Wi-Fi ผู้เข้าร่วมงาน มหากรรมพืชสวนโลก จังหวัด เชียงใหม่ view

 • ลูกค้าชาวต่างชาติประเทศ โปรตุเกส Transfer money เพื่อสั่งซื้อ Software LISG from Protuga และ London ประเทศ อังกฤษ l view

 • ลูกค้าชาวต่างชาติ ประเทศ ไนจีเรีย Transfer money เพื่อสั่งซื้อ Software LISG view

 • ลูกค้าชาวต่างชาติ PT. ESESPE INDONESIA ประเทศ อินโดนิเซีย Transfer money เพื่อสั่งซื้อ Software LISG view