ตัวอย่างคดีความ ที่เกิดขึ้น โดยตรงกับ พรบฯ.คอมพิวเตอร์
สำหรับผู้ประกอบการ หอพัก-อพาร์ทเมนท์/โรงแรม/ร้านกาแฟ

ประสบการณ์ ถ้า เก็บ Log file พรบฯ.คอมพิวเตอร์ ไม่ครบ, ไม่ถูกต้อง , ตรวจสอบประวัติ
ผู้กระทำความผิดตาม พรบฯคอมพิวเตอร์ เหมือนใน คดี เคสนี้ เจ้าของสถานที่ (หอพัก) คือ

สำหรับการเก็บ log file นั้น มาตรา 26 พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบุว่า
"ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน"
ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท

การเก็บ log ที่ถูกต้องตามพรบฯ คอมพิวเตอร์นั้น จะต้องมีความครบถ้วนของข้อมูลอีกด้วย
เนื่องจากหากข้อมูล log ไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดได้


นอกจากนี้ หากไม่สามารถนำส่งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะปฎิบัติให้ถูกต้อง

LISG V.3 ประกอบไปด้วย 2 Module หลักคือ


Core Gateway

มีหน้าที่หลักคือ การจัดการและบริหารเครือข่าย เช่น Internet Gateway, DHCP Server, Rate Limite, Utilization monitoring, Firewall ,Proxy Server และ Tool อื่นๆที่จะช่วยให้บริการสามารถ ดำเนินการให้บริการอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโชยน์สูงสุด รับรู้ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการนั่นเอง

Billing Module

สำหรับโครงการที่ต้องการให้บริการที่มี Package หลากหลาย เช่นการให้บริการตามระยะเวลาการใช้งาน หรือ Usage Time หรือต้องการจัดเก็บเงินแบบ Prepaid หรือ Postpaid ซึ่งการให้บริการรูปแบบดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบ Authentication หรือ การกำหนดสิทธิ์ ซึ่งก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มใช้งานจำเป็นต้องมีการ Login ด้วย username/password ที่ระบบกำหนดขึ้นตาม Package ที่ลูกค้าเลือกใช้นั่นเอง โดยผู้ให้บริการจะสามารถ เรียกดูรายงานและทำการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และสะดวกสบาย

หัวใจสำคัญ สำหรับ ระบบ network ที่ให้ บริการใน อพาร์ทเมนท์ คือ การแก้ปัญหา คอขวดหรือ ไม่สามารถ ใช้งาน อินเตอร์เนต ได้ รวดเร็ว พร้อมกัน หลาย ๆ เครื่อง อันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการ มีจำนวน เพิ่มขึ้น หรือ ผู้ให้บริการมี Bandwidth สำหรับ Internet Gateway (WAN) อย่างจำกัด และ ไม่มี ระบบจัดการ Bandwidth ที่จะแจกจ่ายให้กับ ผู้ใช้บริการแต่ละคน " โปรแกรมบริหารจัดการ ระบบอินเตอร์เน็ตบนห้องพัก LISG " สามารถช่วยเหลือท่านได้

Software LISG III ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา โดยเราเริ่มให้บริการลูกค้าเมื่อต้นปี 2546 ซึ่งจนถึงขณะนี้ เรามีตัวแทนจำหน่าย และ ลูกค้าโรงแรม, อพาร์ทเมนต์, องค์กร ที่ติดตั้ง Software LISG II เป็นจำนวนมาก ทางทีมงานเราจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด