Core Gateway Features

Two Way Choice user login
Lisg 3.0 สามารถ เปิดช่องทางการ login ให้กับ user ได้ 2 ช่องทาง

1)   Login ด้วยการใช้ Username/Password ที่ผู้ดูแลระบบออกให้ผ่านหน้าจัดการ Accouting & Billing
2)   Login ด้วยการ ใช้ Email Register  วีดีโอ ตัวอย่างการ login ผ่าน email register

 
Multiwan Loadbalancing Features

Lisg 3.0 สามารถ เพิ่ม WAN Interfaceได้ เพื่อเพิ่มความเร็วในการให้บริการ เช่น
คุณสามารถเพิ่ม ADSL Router โดย เพิ่ม ได้มากกว่า 2 WAN โดยสามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ 
1. Loadbalacing multiwan with link fail over view 
2. Redundancy Link Backup with link fail over view 
** ด้วยความสามารถของ ฟังก์ชั่น Multiwan บน lisg ผู้ดูแลระบบ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนซื้ออุปกรณ์ Load-Balance Hardware ที่มีราคาสูง **


WAN Qos ( Quality of Service )

QoS - Quality of Service การจัดลำดับความสำคัญของ Traffice Internet , Qos เป็นตัวกำหนดชุดของคุณสมบัติของประสิทธิภาพของการติดต่อ หรือเรียกว่าเป็นการส่งข้อมูลในเครือข่ายโดยรับประกันว่าการส่งข้อมูลจะเป็นไปตามคุณภาพหรือเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น 
ต้องการให้ Services WWW สามารถใช้งานได้ 90% ในขณะที่ Services อื่นๆ เช่น ( bittorrent ) ใช้งานได้แค่ 10% จาก Bandwidth โดยรวมทั้งหมดที่ได้รับจาก ISP view


Support VLAN Network " Layer2 802.1Q Switch "
Lisg 3.0 สามารถ ประยุกต์ใช้งาน บนระบบเครือข่าย ที่ต้องการ มีเครือข่าย LAN ภายใน เกินกว่า 1 วงขึ้นไป โดย LISG ออกแบบมาสำหรับ ทำ Client Interface มากกว่า 1 Interface ได้ 
เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการ แยก Network Client 2 วงออกจากกัน view


Support Multi-Vlan Network " Layer3 Switch Routing " {customizer project} : ( option เสริม ) 

Lisg 3.0 สามารถ ประยุกต์ใช้งาน บนระบบเครือข่ายระดับระดับใหญ่ ที่ออกแบบ การวางระบบเครือข่าย ด้วย Multi VLAN 
และ ทำการ Routing ด้วย Layer3 Switch view


Support Routing mode / NAT mode " { ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Firewall Hardware }

Lisg 3.0 สามารถนำไปใช้งานโดยใช้งานร่วมกับระบบเดิม ที่มี อุปกรณ์ Firewall Hardware ที่ทำเป็นตัวจัดการเรื่อง policy ควบคุมเรื่องการใช้งาน Application Internet ต่างๆ view 


External Radius Server or use account in Active Directory Window2002,2003 Server 

Lisg 3.0 สามารถ ใช้ Account Username/Password ที่อยู่บน ระบบฐานข้อมูล Domain Controller , Active directory ของ
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2002,2003 Server ได้ 
เหมาะสำหรับ บริษัท หรือ องค์กร ที่ต้องการ เก็บฐานข้อมูล ผู้ใช้งาน ไว้เพียงเครื่องเดียว view 


Bandwidth Limite Traffice Shapper

Lisg 3.0 สามารถกำหนดความเร็วของผู้ใช้บริการแต่ละรายได้ตามคำเหมาะสม เช่น 128Kbps, 512Kbps หรือ 2Mbps เป็นต้น เพื่อลดปัญหาคอขวด (Bottleneck) อันเนื่องมาจากความเร็วของ Internet Gateway ที่มีอย่างจำกัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการแต่ละคนสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

กำหนดความเร็ว Down/Up Stream ในการใช้งานสูงสุดของผู้ใช้บริการแต่ละคนได้ เช่น 256/128 kbps, 512/256 kbps,128/128 kbps จำกัดการ download ใน ความเร็วตามที่ กำหนด ทำให้ไม่รบกวนการใช้งานอินเตอร์เนต ตามปกติ ของ User อื่น ไม่เกิดปัญหา อินเตอร์เนตช้า เนื่องจาก มีผู้ใช้งาน download เพลง หนัง โปรแกรม อื่นๆ view

P2P Blocking: 
Lisg 3.0 ป้องกัน การใช้งาน Application จำพวก P2P เช่น Bittorrent ซึ่งจะมีการใช้ Bandwidth ขา Download และ 
ขา Upload จำนวนมาก

Layer 7 Protocal Blocking: รองรับการ Block โปรแกรมแชท เช่น MSN , Yahoo , Pirch .
Layer7 Blocking Protocal ( L7-filter ) และ 
IPP2P Blocking ( Bitorrent, Bitcoment , uTorrent ) view

Transparent Proxy

Transparent Proxy จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานเว็บต่างๆได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะเว็บที่มีการเข้าชมซ้ำกันบ่อยๆ จึงสามารถช่วยลดการใช้งาน Bandwidth ของ Internet Gateway ได้ อีกทั้งยังสามารถ กำหนด Speed การ download file นามสกุลต่างๆที่ลูกค้า download จากเวปไซต์บริการ download program ทั่วไปได้อีกด้วย view


Port forwarding

Port forwarding สามารถทำ port forward เข้าไปยังเครื่อง client ที่อยู่บนห้องพัก หรือ เข้าไปยังอุปกรณ์ AccessPoint หรือ Switching HUB ที่ท่านต้องการ Management จากข้างนอกได้ รวมถึงอุปกรณ์ CCTV view


Port filter

Port Filter สามารถทำ Reject port application ได้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในระบบ Network view 

URL FilterBlocking

ผู้ให้บริการสามารถกำหนดเว็บไซท์ , wording , domain ที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ เพื่อความปลอดภัยของระบบ view


Easy edit web-portal login ( customer page )

ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขหน้า Web-Portal login ที่จะปรากฏ ขณะ ผู้ใช้งาน redirect มายังหน้า login ตามที่ท่านต้องการได้ view


Easy Management

สามารถจัดการระบบของ Lisg 3.0 ได้โดยผ่าน Web Browser โดยสามารถสั่งงานได้ทุกที่ โดยการติดตั้งระบบ DDNS sitename.no-ip.info view

ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการระบบได้จากที่ใดก็ได้โดยผ่าน Internet หรือ Serial Modem(56K) Remote Access Dial in.

Easy System Management

สามารถจัดการระบบของ Core system ของระบบ เช่น ปรับแต่งค่า config network, proxy , dhcp , shutdown/reboot server ได้ผ่า่นทาง DDNS view

Database Back-up

Daily Back-up: คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหายในกรณีที่เกิดปัญหากับ Hardware ด้วยบริการ Back-up ข้อมูลอันสำคัญยิ่ง


Easy Automatic Login Method

Web Login: เมื่อลูกค้าต้องการใช้งานเพียงเปิดโปรแกรม Web Browser และเรียก URL ที่ต้องการ หากยังไม่ได้ทำการ Login ระบบจะทำการ Redirect หน้าต่างไปยังหน้า Login โดยอัตโนมัติ ลูกค้าเพียงกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับมา เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ view

All Internet Application Lock : หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการ Login จะไม่สามารถใช้งาน Application ใดๆที่ต้องออกไปยัง Internet 
เช่น VPN , MSN, ICQ, Game-Online ,etc.. เป็นต้น โดยผู้ใช้จำเป็นต้องทำการ Login ก่อนทุกๆครั้งที่ต้องการใช้อินเตอร์เน็ต

Usage Time Status
ลูกค้าสามารถทราบระยะเวลาการใช้งานปัจจุบันได้ ในหน้าต่าง Login ,รวมทั้ง ความเร็ว upload/download ในแต่ละ package view

Reply Message : 
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับการปฏิเสธจาก ระบบ Authenticaton Server ระบบ สามารถแจ้งสาเหตุของการปฏิเสธการใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ
ได้อย่างชัดเจน เช่น ไม่พบ Username หรือ Password, Account หมดอายุ (ใช้หลังวัน Expiration :  date),
เวลาเหลือไม่เพียงพอสำหรับการใช้บริการ, มีการเรียกใช้ Account เกินจำนวน Session ที่กำหนด เป็นต้น view 

Usage Summery List 
ลูกค้าค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดประวัติการใช้งานได้ด้วยตัวเองอย่างละเอียด view

Web Password Change: 
ลูกค้าสามารถเปลี่ยน Password ของตัวเองได้ จาก web browser view

Auto reconnect 
Auto reconnect + Password Memory : เมื่อconnection lan หลุดหรือปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ภายใน 10 นาที สามารถ Connected ได้เอง โดยไม่ต้อง พิมพ์ Username + Password ใหม่

Auto Disconnected 
เมื่อปิดเครื่องโดยไม่ได้ Log out หรือ ปิดหน้าต่างเวลาใช้งาน ระบบจะ disconnected อัตโนมัติ เมื่อครบ 10 นาที ทำให้ ไม่มีปัญหา Username ค้าง ทำให้ การบันทึก เวลาการใช้งาน ผิดพลาด 

" Idle-Timeout Daemon Sagacity " 
" ระบบ รักษา และตรวจเช็ค ค่า idle-timeout อัจฉริยะ " view 
Auto reconnect + Password Memory เมื่อ wireless lan หรือ สาย lan หลุดออกจากระบบ หรือปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ภายใน 10 นาที สามารถ Connected ได้เอง โดยไม่ต้อง พิมพ์ Username + Password ใหม่ 

Auto Disconnected เมื่อปิดเครื่องโดยไม่ได้ Log out โดยไม่มีการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ระบบจะ disconnected อัตโนมัติ เมื่อครบ 10 นาที โดยคำณวณ จาก การที่ไม่มี traffice internet วิ่งผ่านระบบ server ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 10 นาที ทำให้ ไม่มีปัญหา Username ค้าง ทำให้ การบันทึก เวลาการใช้งาน ผิดพลาด 

ค่า 10 นาที ดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม เช่น Services Hotel ที่มีกลุ่มลูกค้า พิมพ์ Email บน hotmail หรือ yahoo เป็นระยะเวลานานๆ อาจตั้งเวลา idle-timeout ตามความเหมาะสมเช่น 20 นาที เป็นต้น.
โดยใช้ คุณสมบัติของ idle-timeout ตามมาตราฐานของ Radius System.

If user closed the popup window that display internet using time, Time still running and user still online until no traffic or data transfer to user's computer within 10 minutes (adjustable) the system will be logged user out automatically. If user is not click log out button but shutdown and turn the computer on within 10 minutes, no need to log in again. A system will automatically log in for user but if User shutdown computer and turn it on more than 10 minutes (adjustable) after shutdown computer without click log out button, User needs to enter username/password as normal

 

Prepaid Card
ผู้ให้บริการสามารถคิดค่าบริการแบบรายชั่วโมง, รายวัน หรือรายเดือนได้ ซึ่งเหมาะกับอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมีเนียม view

 

Billing PLAN  Package

ผู้ให้บริการสามารถกำหนดรูปแบบของ Package ในการให้บริการได้อย่างหลากหลายตามความต้องดังนี้ view

Usage Time: ระยะเวลาของการใช้งานเช่น 1 ชั่วโมง, 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น

รองรับการกำหนด Package ได้ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 
- กำหนดแบบเหมาจ่ายรายเดือน, รายวัน, ราย 15 วัน
- กำหนดราคาเป็นรายชม. แล้วเรียกเก็บค่าใช้บริการทุกรอบเดือน 
- กำหนดจำนวนชม. ราคาและวันหมดอายุ ได้เหมือนบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ เช่น 
Package A -> 10hrs 100฿ valid 15 วัน 
Package B -> 50hrs 300฿ valid 30 วัน

Expiration since first logon: 
กำหนดระยะเวลาหมดอายุของ Account หลังจากที่ทำการ Login ครั้งแรก


Session Access Limit: 
กำหนดจำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้ Account เดียวกัน Login ได้พร้อมกัน

Bandwidth by user : ความเร็วของ Package นั้นๆ

Limite bandwidth Upload ,Download speed by user 
ความเร็วของ Package นั้นๆ

Aotomatic Generate Account
Single Account: สร้าง Account ที่ละหนึ่ง Account view

Auto Account: ผู้ให้บริการสามารถสร้างคราวละหลายๆ Account ได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการให้บริการแบบ Pre-Paid ซึ่งจำเป็นต้องสร้าง Account คราวละมากๆ 
เพื่อจัดทำบัตร Prepaid Card 


ท่านสามารถเลือกพิมพ์ คูปอง บนกระดาษ A4 โดยใช้ Printer Inkjet หรือ Laserได ้เพื่อความสะดวก ในการจัดทำคูปองการใช้งาน 

Client support Fix IP both DHCP

การกำหนด IP Address ของเครื่องลูกข่าย ภายในระบบฯ Authentication
สามารถตั้งค่า หมายเลข IP ADDRESS ของเครื่องภายในเครือข่าย ทำงานพร้อมกันได้ สองรูปแบบ  
รูปแบบแรก  คือ  STATIC IP ADDRESS 
รูปแบบสอง  คือ DHCP  (Dynamic Host Configuration Protocol)    
โดยเครื่องลูกข่าย สามารถใช้งานผ่านระบบ “โปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ Authentication ก่อนเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต”  
โดย DHCP Server ของโปรแกรมพิสูจน์ตัวบุคคล Authentication สามารถกำหนด range of IPs that can be offered ได้  
เพื่อใช้งานในกรณี สงวน IP Address บางไอพี   ให้กับอุปกรณ์เครือข่าย หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบ ได้       
และสามารถ ใช้งานได้พร้อมกัน ทั้งสองรูปแบบ  ในระบบเครือข่ายของ หน่วยงานฯ-บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Mac Address checking Security ..

MAC Address Filtering Cover package :
สร้าง Account ที่สามารถ ระบุ ควบคู่กับหมายเลข Mac address ของเครื่องลูกค้าบนห้องพักได้
ข้อดี ของ feature ข้อนี้ คือ
- เมื่อท่านให้บริการอินเตอร์เน็ตบนห้องพัก ประเภทเหมาจ่ายรายเดือน ท่านสามารถสร้างความปลอดภัยในกระบวนการ Login ได้ เช่น กรณี ลูกค้าบนห้องพักนำ account username/password ของตนเอง ไปให้ ห้องอื่น เล่น ซึ่งห้องอื่นอาจไม่ได้ แจ้งความประสงค์ จะใช้งานอินเตอร์เน็ตประเภทเหมาจ่ายรายเดือนกับท่าน หรือ ไม่ได้ทำการชำระเงินค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ไม่ได้ซื้อบัตรชั่วโมงอินเตอร์เน็ตประเภทเหมาจ่ายรายเดือน จากท่าน 
Mac address checking security สามารถช่วยให้ท่าน สร้าง username/password ประเภท เหมาจ่ายรายเดือน ควบคู่ไปกับการ ระบุ หมายเลข Mac address เพื่อแสดงสิทธิ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง view

Wall Garden & Advertising URL
Wall Garden: ผู้ให้บริการสามารถกำหนด Web URL ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้อง Login ก่อน ซึ่งมีประโยชน์ในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยสามารถนำ link หรือรูปภาพมาแสดงในหน้าต่าง Login ได้ทันที view

First URL Redirect After Authentication successful.

ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนด ตั้งค่าหน้า Homepage ที่จะถูก Re-Directed ไปหลังจาก เครื่องลูกข่าย Login สำเร็จได้ view

Url redirect after authentication successul
ผู้ดูแลระบบ สามารถกำหนดให้ หน้า homepage แรก หลังจาก user login สำเร็จ จะเป็น url เดิม ที่ user ต้องการเข้าชมในทันที ( default ) 


Allow user with out Authentication Login

ผู้ให้บริการสามารถกำหนดให้เครื่องลูกข่ายบางเครื่อง สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้โดยไม่ต้อง Login ( User or device mac address to surf the Internet with out Authentication Login ) view

Support Log Analysis for Thailand Computer LAW 2550-2560

ระบบโปรแกรมพิสูจน์สิทธิ์ Authentication LISG สนับสนุน ในหลักการจัดเก็บข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ ปี 2550-2560
ยึดถือตาม รายละเอียดใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550-2560 ได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้

การบันทึก LAW LOG ใน Server LISG V3.0 สนับสนุน รายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับ, สนับสนุน การ แสดงสิทธิ์พิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ตตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยการจัดเก็บ Log File ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 180 วัน สำหรับ Log File ที่เกิน 180 วัน นั้น ระบบจะทำการ Delete ทิ้งออกจากเครื่อง Server (โดยนับตามปฏิทิน ของ เวลาในเครื่อง Server)Log file จะมีการจัดเก็บ โดยระบุ วันที่ เดือน ค.ศ. ของ Log แต่ละชนิด เพื่อง่ายต่อการ ค้นหา และ วิเคราะห์ Log โดยละเอียด

กระบวนการ เก็บ Log File บน LISG V3.0 นั้น ได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของการเก็บ Log ตาม พรบ.ฯ คอมพิวเตอร์ปี 2550-2560 โดยเคร่งคัด โดยมีการ md5sum , sha1sum บน Log file ทุกชนิดพี่พึงต้องเก็บ ในระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของขนาด log file ต่างๆว่าไม่มีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ก่อนที่จะนำส่งให้ เจ้าหน้าที่ กระทรวง ICTในกรณี มีเจ้าหน้าที่กระทรวงICT ร้องขอ ข้อมูลการจัดเก็บ Log File ในระบบ Network Internet ของท่าน view  

มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์  ของ ทุกๆ  Application ที่มีการ เชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก  
เช่น  Source Interface  , SourceIPaddress  , Destination IPaddress , Port  , Packages view

" ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ แหล่งกำเนิด "
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อที่ระบุตัวตนผู้ใช้ (User ID) Mac-address เช่น กำหนด บัญชีผู้ใช้งานเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ รหัสนักศึกษา

" ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ต้นทาง " 
คือ หมายเลข MAC Address ( หมายเลขประจำ ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ wifi, lan ethernet ของผู้ใช้งาน ) ระบบพิสูจน์การมีตัวตนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยระบุ Physical Address
(Identification and Authentication System)

" ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ปลายทาง " ได้แก่ การดูว่า User ID: ต้นทาง และ แหล่งกำเนิด ของต้นทางนั้น ใช้งาน ไปที่ ปลายทางไหนบ้าง เช่น เข้า Website อะไร เวลาไหน เส้นทางใช้งานชนิด services www , เวลา วันที่ , ปริมาณ in/out package ระยะเวลาเท่าไหร่ เมื่อใด

การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการที่มั่นคงปลอดภัย อย่างน้อย ดังนี้
เก็บในสื่อ (Media) ที่สามารถรักษาความครบถ้วนถูกต้องแท้จริง (Integrity) และระบุตัวบุคคล (Identification) ที่เข้าถึงสื่อดัง กล่าวได้

มีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ และกำหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เพื่อรักษาความน่าเชื่อ ถือของข้อมูล เช่น การเก็บไว้ใน Centralized Log Server 
( Syslog Server )

ระบบโปรแกรม ตั้งค่านาฬิกาของเครื่องแม่ข่าย ให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไม่เกิน ๑๐ มิลลิวินาที

มีระบบ Transparent Proxy Squid เพื่อเก็บ Cache ในการเข้า website และมี หน้า Interface เพื่อประมวลผล,แสดงผล Log 
ของการเข้าชม website ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายโดยหน้า Interface ประมวลผล จะต้อง บ่งบอกถึง Username ที่ใช้ , หมายเลข mac-address ที่ใช้ , URL ที่ใช้ , วัน เวลา ที่ใช้งาน และหน้า Interface สามารถค้นหาโดยระบุเป็นตัวบุคคลได้