การเชื่อมต่อ แบบ WAN Loadbalancing ( multiple internet gateway )

 

การเชื่อมต่อ แบบเครือข่ายภายในเป็นระบบ Network Layer2 / Layer3 VLAN
การเชื่อมต่อ แบบเครือข่ายภายในเป็นระบบ Network Layer2 / Trunk 802.1Q