การใช้งานของเครื่องลูกค้า
สำหรับระบบ LISG V.3.0

Automatic Web Login Authentication

1. ผู้ใช้งานเรียก web browser ขึ้นมา พิมพ์เวปไซต์ที่ต้องการเข้าชม ระบบจะ redirect page ไปหน้า
login เพื่อทำการเข้าสู่กระบวนการ ของการตรวจสอบ username /password / Timmer/ bandwidth ที่จะได้รับ

ดังรูปด้านล่าง

2. ป้อน Username และ Password ที่ปรากฏอยู่บนบัตรชั่วโมงอินเตอร์เน็ต แล้วกดปุ่ม "Login" จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบกับฐานข้อมูล
(Radius Server)
เมื่อป้อน username และ password ที่ถูกต้องแล้ว จะปรากฏข้อความการ login สำเร็จในหน้าถัดไป

ดังรูปด้านล่าง


หมายเหตุ - ท่านสามารถแก้ไข ตกแต่ง หน้า Login ได้ด้วยตัวท่านเอง ด้วยการเขียน HTMLเมื่อผ่านระบบ Authentication เรียบร้อยแล้ว และ กด Continue ระบบจะเปิดหน้าเวปไซต์ ที่ผู้ดูแลระบบ กำหนด ขึ้นมาทันที

โดยจะมี หน้าต่างแสดงสถานะเวลาในการเชื่อมต่อของลูกค้า และ แสดงชื่อ Username รวมทั้ง ความเร็ว upload/download ในแต่ละ package
เป็นกรอบล็กๆ ขึ้นมา
และระบบจะย่อหน้าต่าง Status การเชื่อมต่อ นี้ลงไป แบบอัตโนมัติ
ดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ ( หน้าต่าง windows แสดงรายละเอียด การใช้งาน ของลูกค้า ) ที่ท่านเห็น ไม่ใช่ popup windows
เพราะปัจจุบัน WindowsXP SP2 และ Antispyware จะ blocker popup windows ไว้ ทางทีมงานจึงหลีก
เลี่ยงการใช้ระบบที่เป็น pop up windows เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยไม่ต้องปรับแต่ง
IE และปรับแต่งเครื่อง labtop ของผู้ใช้อย่างใดทั้งสิ้น ... สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นหัวใจของการให้บริการอินเตอร์เน็ต
บนห้องพัก ซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นและไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งสิ้น บนเครื่องของผู้ใช้งาน )
และที่สำคัญสุด สถานะหน้านับเวลาการใช้งาน และปุ่ม Logout จะปรากฏอยู่บนหน้าจอ เครื่องลูกค้า 100%
ถึงแม้ เครื่องลูกค้ามีการตั้งค่า popup-blocker บน Interexplorer ก็ตาม" Idle-Timeout Daemon Sagacity "

" ระบบ รักษา และตรวจเช็ค ค่า idle-timeout อัจฉริยะ " view
Auto reconnect + Password Memory เมื่อ wireless lan หรือ สาย lan หลุดออกจากระบบ หรือปิดเครื่อง
แล้วเปิดใหม่ ภายใน 10 นาที สามารถ Connected ได้เอง โดยไม่ต้อง พิมพ์ Username + Password ใหม่
Auto Disconnected เมื่อปิดเครื่องโดยไม่ได้ Log out หรือ เปิดหน้าต่างนับเวลาการใช้งานค้างไว้ แต่ไม่มีการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ระบบจะ disconnected อัตโนมัติ เมื่อครบ 10 นาที โดยคำณวณ จาก
การที่ไม่มี traffice internet วิ่งผ่านระบบ server ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 10 นาที
ทำให้ ไม่มีปัญหา Username ค้าง ทำให้ การบันทึก เวลาการใช้งาน ผิดพลาด

ค่า 10 นาที ดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม เช่น กรณี ลูกค้า ที่พิมพ์ Email บน hotmail
หรือ yahoo เป็นระยะเวลานานๆ อาจตั้งเวลา idle-timeout ตามความเหมาะสมเช่น 20 นาที เป็นต้น.
โดยใช้ คุณสมบัติของ idle-timeout สามารถสั่งทำงานตรงตาม มาตราฐานของ Radius System.

If user closed the popup window that display internet using time, Time still running and user
still online until no traffic or data transfer to user's computer within 10 minutes
(adjustable) the system will be logged user out automatically. If user is not click log out
button but shutdown and turn the computer on within 10 minutes,
no need to log in again. A system will automatically log in for user but
if User shutdown computer and turn it on more than 10 minutes (adjustable) after shutdown
computer without click log out button, User needs to enter username/password as normal

เมื่อลูกค้าต้องการเลิกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คลิ๊กที่" Log out "
ดังรูปด้านล่างหรือ ต้องการเลิกการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
พิมพhttp://logout และ http://exit บน webbrowserเมื่อเวลาการใช้งาน ของ ลูกค้า หมด lisg core gw และ core billing จะ ตัดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของลูกค้า ทันที " kick on fly "กรณี ลูกค้า ปิดหน้าต่าง การ status เวลาการใช้งาน สามารถเรียก หน้าจอ status เวลา ดังกล่าวขึ้นมาโดยพิมพ์ url " http://10.0.0.1/popup.php "


ลูกค้า สามารถ เช็คชั่วโมงการใช้งาน ย้อนหลัง ได้ด้วยตนเอง ผ่าน web browser

ระบบจะแสดงวัน-เวลา ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั้งหมด ออกมา
ดังรูปด้านล่าง