ประวัติความเป็นมาของธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง

หจก.เคเอสซี อินเตอร์เน็ตเวิร์ค
ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ จำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ , สร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเตอร์เน็ต

ลักษณะการประกอบกิจการ
ธุรกิจของ หจก.เคเอสซีอินเตอร์เน็ตเวิร์ค คือ ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Lan,Wireless lan , พัฒนา Software

ในการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตบนห้องพัก,องค์กร และสร้างระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กับ องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ
โดยใช้ชื่อ " โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตบนห้องพัก LISG .....< Linux Internet Subscripber Gateway >

กลยุทธ์ในการบริหาร
ทาง หจก.เคเอสซี อินเตอร์เน็ตเวิร์ค เน้น นโยบายในด้านการบริการลูกค้าเป็นหลัก ซื่อสัตย์ และรวดเร็ว
โดยถือหลักการว่า "ลูกค้าคือนายจ้างของเรา"ประเภท องค์กร / สถาบันการศึกษา , บริษัท ,ห้างร้าน / Oversea customer

 • งานประชุมสุดยอดผู้นำ อาเซียน ครั้งที่ 15 ะอำ - หัวหิน view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • งานประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน จังหวัดภูเก็ต view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • งานประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งที่ 14 Asean Submit 14Th view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย view Multi Vlan & OSPF routing Protocal L3 Switch
 • สำนักงาน ตำรวจภูธร ภาค7 นครปฐม view MultiVlan layer2 Advanced Solution
 • งานมหากรรมพืชสวนโลก 2549-2550 จ.เชียงใหม่ view
 • โครงการ จตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square )สามย่าน จ.กทม view TOT WiFi & AIT : AccessPoint Cisco 150 ตัว
 • บริษัท I.C.C. International Public Company Limited view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • ทัพเรือภาคที่3 อ.เมือง จังหวัด ภูเก็ต
 • ตึก พรรค"พลังประชาชน" พรรคไทยรักไทย " ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ จ. กทม view
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วิสุทธิกษัตริย กทม
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 จ.ชลบุรี view
 • ศูนย์อนามัย นครนายก จ.นครนายก
 • ศูนย์อนามัย นครนายก จ.นครนายก
 • ศูนย์อนามัย นครนายก จ.นครนายก
 • ศูนย์สร้างทาง จังหวัดขอนแก่น
 • สถาบันโรคทรวงอก view Advanced static Routing
 • Cidadewireless Company ลูกค้าต่างชาติ ประเทศ โปรตุเกส view
 • ลูกค้าชาวต่างชาติ London ประเทศ อังกฤษ view
 • ลูกค้าชาวต่างชาติ ประเทศ ไนจีเรีย view
 • PT. ESESPE INDONESIA ลูกค้าต่างชาติ ประเทศ อินโดนิเซีย view
 • สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอก จ.กรุงเทพ view
 • สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต1 จ.นราธิวาส
 • โครงข่ายหอพักนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ศิลปกร จ.นครปฐม by Fast Com Co.,Ltd.
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัด ( สมศ ) บางรัก จ.กรุงเทพ
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนน พระราม6 view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนน พระราม9 view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • สถาบันสันติราษฏร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ. view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • โรงเรียนอสัมชัญ จ. สมุทรปราการ view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • โรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing !!
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา view Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • วิทยาลัยเทคนิค น่าน จ.น่าน Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • วิทยาลัยเทคนิค นครนายก จ.นครนายก view Advanced Solution
 • วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี จ.อุดรธานี view MultiVlan layer2 Advanced Solution
 • วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์
 • ศาลากลาง จังหวัด สมุรสาคร
 • ศาลากลาง จังหวัด สกลนคร
 • ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว
 • สำนักงาน จังหวัด ตราด
 • สำนักงานชลประทาน จ.นครราชสีมา
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ. เชียงใหม่
 • โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ จ.สมุทรสาคร view
 • โรงเรียนนราธิวาส จ.นราธิวาส
 • วิทยาลัยเทคนิค ลพบุรี จ.ลพบุรี view
 • วิทยาลัยเทคนิค ธัญบุรี จ.ปุทมธานี view
 • วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี จ.อุดรธานี view 21 Vlan layer2 Advanced Solution
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ จ.นครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จ.พะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
 • สหทัยมูลนิธิ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 จ.กรุงเทพ view
 • มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง Pohtecktung Foundation view
 • สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.กรุงเทพ view
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท, สีลม (BTS ศาลาแดง)
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท ลาดพร้าว (ยูเนี่ยนมอลล์)
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท สยาม ดิสคัฟเวอร์รี่
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท เมเจอร์ ปิ่นเกล้า
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท ซีคอน สแควร์
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีท แฟชั่น ไอส์แลนด์
 • สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์สตรีทรังสิต
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียน INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK ปากเกร็ด นนทบุรี จ.กรุงเทพ view
 • โรงพยาบาล ปิยะเวท จ.กรุงเทพ view
 • โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน Multi Vlan & Layer3 Advanced Routing
 • โรงพยาบาล พระราม2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ Bangkok Hospital, New Petchburi Road view
 • โรงพยาบาล Bangkok Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Hospital 
 • โรงพยาบาลกรุงสยาม จ.กรุงเทพ
 • โรงพยาบาล ฺฺBNH Hospital สีลม จ.กรุงเทพ view
 • โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี view
 • โรงพยาบาล Bangkok Samui Hospital บ่อผุด จ.สุราษฏร์ธานี view
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ ระยอง
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ ขอนแก่น
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ อุดร
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ หากใหญ่
 • โรงพยาบาล กรุงเทพ ตราด view
 • โรงพยาบาล ศรีสยาม-เปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ จ.กรุงเทพ view
 • โรงพยาบาล จักษุ รัตนิน เขตวัฒนา จ.กรุงเทพ view
 • โรงพยาบาล ศรีวิชัย3 จ.สมุทรสาคร
 • โรงเรียน พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
 • โรงพยาบาล ธนบุรี จ.กรุงเทพ
 • โรงพยาบาล กาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาล ลานนา จ.เชียงใหม่
 • โรงพยาบาล วิชัยเวชฯ หนองแขม
 • โรงพยาบาล หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาล แม่สาย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จ.เลย
 • โรงพบาบาลศูนย์ นครนายก จ.นครนายก
 • โรงพยาบาลชลบุรี View
 • โรงพยาบาล องครักษ์ จ.นครนายก
 • โรงพยาบาล ปิยะมินทร์ บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาล ศูนย์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาล ด่านซ้าย จ.เลย
 • โรงพยาบาลหนองเรือ จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาล วชิรบารมี จ.พิจิตร
 • โรงพยาบาล เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • สถาบันราชมงคล วิทยาเขตจักพงษ์
 • โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเทิง จ.เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร์ เทพสตรี จ.ลพบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร์ อุดรธานี หอพัก ชาย จ.อุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร์ อุดรธานี หอพัก หญิง จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลนครธน Nakornthon Hospital บางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ view
 • โรงพยาบาล น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • โรงพยาบาลหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา
 • ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • สำนักงานปศุสัตว์ จ. นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จ.กรุงเทพ view 
 • โรงเรียน อสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก จ.กรุงเทพ view
 • โรงเรียน มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี view
 • โรงเรียน โยธินบูรณะ จ.กรุงเทพ view
 • โรงเรียน สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
 • โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียน ธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียน เมืองปราณบุรี จ. ประจวบคิรีขันธ์
 • โรงเรียน ดอนตาลวิทยา จ.มุกดาหาร
 • โรงเรียน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนจุ้งหัวโซ้ะเซียว จ.ตรัง
 • โรงเรียน ท้ายเหมืองวิทยา จ.พังงา
 • โรงเรียนบ้านทับช้าง จ.จันทรบุรี
 • โรงเรียนเซนต์เมรี่ (อุดรฯ) จ.อุดรธานี
 • โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 • บริษัท Asiasoft Coperation Company Limited. จ.กทม
 • บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ. สมุทรปราการ
 • บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด บางพูน-รังสิต จ.ปทุมธานี
 • บริษัท ไทยอินเตอร์เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น แอนด์ ซิสเต็ม จ. กทม
 • ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท HONDA ออโตโมบิล ( ประเทศไทย ) จำกัด จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์ Honda นนทบุรี รัตนาธิเบศจ์ จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์ Honda ศูนย์บริการติวานนท์ จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์ Honda บางบัวทอง จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์ Honda พระราม 5 จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์ Honda บริษัทอนุภาษวิวิธการ จ.ภูเก็ต
 • ศูนย์ Honda สุราษฏร์ธานี ฮอนด้า ออโตโมบิลจำกัด จ.สุราษฏร์ธานี
 • โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด view ( บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นจำกัด )
 • บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด ( Siamniramit ) view
 • Terminal 21 Shopping Mall ศูนย์การค้าใจกลางสุขมวิท อโศก ติดรถไฟฟ้า view
 • บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ.กทม
 • บริษัท FACUS Digital จ.กทม
 • บริษัท Card System & Marketing Co., Ltd เพรชเกษม40 จ.กทม
 • บริษัท Simon Development สยาม จ.กทม
 • บริษัท Ample-Thai จ.กทม
 • Amazeway Intelligence Technolgy Co.,Ltd
 • Thai System Integration Co.,Ltd. True จ.ชลบุรี
 • บริษัท Turnkey Communication จ.กทม
 • บริษัท SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED. จ.สมุรปราการ
 • บริษัท Samui_Digital_Studio จ.สุราษฏร์ธานี
 • บริษัท ระยอง Grateguard จ.ชลบุรี
 • บริษัท M2K Wirelesslan จ.ภูเก็ต
 • บริษัท Comserv Ericsson ประเทศไทย จำกัด จ. กทม
 • V & P Jewellery Co.,Ltd จ. กทม
 • บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด จ.สมุทรปราการ
 • บริษัท วินทอรี่ จำกัด จ.กทม
 • บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด จ. ปทุมธานี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ WiFi จ.เชียงใหม่
 • บริษัท วินบอร์ดแบนด์ จำกัด จ.เชียงใหม่
 • บริษัท เยสส์ ไอที แอนด์ มีเดีย จำกัด จ.เชียงใหม่
 • บริษัท เอ็น เจ เจ คาร์แคร์ จ.นครศรีธรรมราช
 • หจก. จอหอเคเบิ้ลทีวี จ.นครศรีธรรมราช
 • บริษัท สีมาเทเลคอม จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต API จ.กทม
 • บริษัท ขอนแก่นอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต ร้าน 107.com จ.ราชบุรี
 • SpeedPlus สาขา ชลบุรี view

ประเภท โรงแรม, รีสอร์ต / ศูนย์ให้บริการ Hotspot WiFi

 • สนามกอล์ฟ PineHurst บริเวณ ม.กรุงเทพรังสิต จ.กรุงเทพ view
 • North Park Golf & Sports Club หลักสี่ จ.กรุงเทพ view
 • Tai-PAN Hotel Sukhumvit Soi 23 จ.กรุงเทพ view
 • โรงแรม เชียงใหม่ พลาซ่า จ.เชียงใหม่ by Aware corporation view
 • Residence & Sport Club Aiyapura กรุงธนบุรี ซอย1 วงเวียนใหญ่ จ.กรุงเทพ
 • ศูนย์การค้า Pavilion-place โครงการ สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้ เพชรเกษม บางแค กรุงเทพ view
 • ศูนย์การค้า VM_Squire Loxley เสือป่า จ.กรุงเทพ
 • อาคาร Trendy สุขุมวิท จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม The Four Wings Hotel Bangkok view
 • โรงแรม บัดดี้ลอดจ์ Buddy Lodge, Bangkok view
 • The SWISS LODGE Hotel, Bangkok
 • Jolly Suites & Spa ซ.รัชดา ท่าพร่ะ 13 จ.กรุงเทพ view
 • โรงแรม SC Park จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม NEW Empire Hotel ถ.เยาวราช จ.กรุงเทพ view
 • Hotspot wifi บริษัท กาแฟวาวี จ.เชียงใหม่ view
 • โรงแรม Avana Hotel Bangkok จ.กรุงเทพ view
 • โรงแรม Jasmine resort hotel 67-69, สุขุมวิท, จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม Manhattan จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม Radisson Hotel พระรามเก้า จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม Classic Place Hotel เพชรบุรี จ.กรุงเทพ
 • โรงแรมสลิล สุขุมวิท จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม สวัสดี สุขมวิท ซอย 57 จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม A-ONE Bangkok Hotel จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม A-ONE INN Hotel จ.กรุงเทพ
 • BaBYLon ซาวน่า สาธรใต้ จ.กรุงเทพ
 • โรงแรม Prince Hotel เพชรบุรี จ.กรุงเทพ
 • โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์ จ.กรุงเทพ
 • Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort Sawasdee & Woraburi Group
 • โรงแรม The Color Living Hotel จ.สมุทรปราการ view
 • Nusa Playa Hotel & Spa จ.กุรงเทพ
 • โรงแรม Hotel De’Moc จ.กุรงเทพ
 • โรงแรม goldenpalacehotel สุขุมวิท จ.กรุงเทพ
 • Trinity Silom Hotel สีลม ซอย 5 จ.กรุงเทพ
 • Rayong President Hotel
 • โรงแรม Cosy Beach Hotel พัทยา จ.ชลบุรี view
 • Jomtien Plam Beach Hotel & Resort พัทยา จ.ชลบุรี
 • Avalon Beach Resort, Jomtien-Pattaya, Thailand พัทยา จ.ชลบุรี
 • โรงแรม Fairtex Hotel พัทยา จ.ชลบุรี
 • โรงแรม SunBeam Hotel พัทยาสายใต้ จ.ชลบุรี
 • Pattaya Discovery Beach resort พัทยา จ.ชลบุรี
 • อ่าวพร้าวรีสอร์ท จ. ระยอง
 • BJ Apartment จ. ระยอง
 • มณีจันทร์ รีสอร์ท ManeeChan Resort จ.จันทบุรี view
 • Summit Pinehurst Golf and Country Club ปทุมธานี
 • โรงแรม อู่ทองอินท์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา view
 • โรงแรม Dimoncliff จ.ภูเก็ต
 • IndoChine Resort & Villas จ.ภูเก็ต
 • โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี
 • โรงแรม เมืองสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • โรงแรม สินสมุทรเกาะเสม็ด
 • Sareeraya Villas & Suites บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี view
 • The Sea Samui เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี view
 • สันติบุรี รีสอร์ท, เกาะสมุย (Santiburi Resort) จ.สุราษฏร์ธานี view
 • Samui Paradise Chaweng Beach Resort&Spa จ.สุราษฏร์ธานี
 • Tango Beach Resort เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • เฉวงบุรี รีสอร์ท อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • โรงแรมดารา สมุย บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา วิลล่า 
 • Samui Paradise Hotel เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • Bo Phut Resort & Spa เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • โรงแรม Punnpreeda Poolvilla เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • Cape Sienna Hotel & Villas Kamala จ.ภูเก็ต
 • SALA Phuket Resort and Spa จ.ภูเก็ต view
 • Laguna Holiday Club จ.ภูเก็ต view
 • Best Western Sawaddi Patong Hotel, Phuket ป่าตอง จ.ภูเก็ต
 • Baan Boa Resort ป่าตอง จ.ภูเก็ต view
 • ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.ภูเก็ต
 • อ่าวยนต์ บีส รีสอร์ท จ.ภูเก็ต
 • อความารีน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า จ.ภูเก็ต
 • โรงแรม Burasari Resort Hotel หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต view
 • โรงแรม Holiday Inn Resort Phi Phi Island จ.ภูเก็ต
 • Bangtao Beach Resort & Spa จ.ภูเก็ต
 • โรงแรมบ้านลายไม้ บีช รีสอร์ท & สปา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต
 • โรงแรม Peach-Hill Hotel Spa & Resort จ.ภูเก็ต
 • โรงแรม NOVOTEL Beach Resort Panwa Phuket จ.ภูเก็ต
 • โรงแรม Phuket Orchid Resort จ.ภูเก็ต
 • Bann Sukothai Hotel & Spa จ.ภูเก็ต
 • Thara Patong Beach Resort Phuket จ.ภูเก็ต
 • อันดามัน Coffee Shop สาขา 1 จ.ภูเก็ต
 • อันดามัน Coffee Shop สาขา 2 จ.ภูเก็ต
 • อันดามัน Coffee Shop สาขา 3 จ.ภูเก็ต
 • Sugar Palm Resort จ.ภูเก็ต
 • KaronBeachResort จ.ภูเก็ต
 • The Royalparadise Resort & Spa จ.ภูเก็ต
 • Karon Beach Resort จ.ภูเก็ต
 • Kata Beach Resort จ.ภูเก็ต
 • The Orcrid Resort จ.ภูเก็ต
 • Horizonbeach Hotel จ.ภูเก็ต
 • ร้าน Cyber-Express Patong จ.ภูเก็ต
 • G-ZONE Puket จ.ภูเก็ต
 • Koh Chang Island Tropical Island of Asia จ.ตราด
 • คลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด
 • AICP Hotspot Services จ.พัทลุง
 • Ko Lanta Resort & Spa จ.กระบี่
 • โรงแรม เมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า จ.กระบี่
 • Railay Bay Resort and Spa จ.กระบี่ view
 • Layana Resport & Spa เกาะลันตา จ.กระบี่
 • Ramada Resort Khao Lak เขาหลัก จ.พังงา
 • เขาหลักไดมอนด์ บีช รีอสร์ท จ.พังงา
 • The Kib Resort & Spa ตะกั่วป่า จ.พังงา
 • โรงแรม THE CITY HOTEL SRIRACHA จ.ชลบุรี
 • View Talay Villas JOMTIEN BEACH THAILAND จ.ชลบุรี
 • Aiyaree Place Hotel พัทยา จ.ชลบุรี
 • เล็ก Hotel พัทยาสาย2 จ.ชลบุรี
 • Northern Heritage Resort Golf & SPA จ.เชียงใหม่
 • โรงแรม PP Hotel จ. ขอนแก่น
 • Greenlake Resort Chiangmai จ.เชียงใหม่
 • โรงแรม Twinpeaks Hotel จ.เชียงใหม่
 • Tao Garden a Unique Health Spa and Resort จ.เชียงใหม่
 • โรงแรม บุปผาธารา จ.เชียงใหม่
 • Family บังกะโล จ.สุราษฏร์ธานี
 • ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต Hotspot Wifi EasyInterSoft จ.น่าน
 • RC Hospot รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ จ.น่าน
 • ศูนย์บริการ Hotspot Easy-WIFI i จ.น่าน
 • ร้าน living room hip internet cafe เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
 • Internet Services & Hotspot องค์การโทรศัพท์นครนายก จำนวน 3 จุด จ.นครนายก
 • Internet Services ของบริษัท โอทาโร่ จำกัด กสท บางรัก จ.กรุงเทพ

ประเภท หอพัก / แมนชั่น / อพาร์ทเม็นท์

 • ภูมิใจเพลส วิภาวดีรังสิต 64 เขตหลักสี่ จ.กทม view
 • ชาญเพลส วิภาวดีรังสิต 60 เขตหลักสี่ จ.กทม view
 • ศูนย์หอพัก ตักสิลา นคร จ.มหาสารคาม view
 • Phonix Apartment ลาดพร้าว132 จ.กทม
 • คูณสุขวิลล์ แมนชั่น นวมินทร์157 จ.กทม
 • ใบทอง อพาร์ทเม็นท์ ลาดพร้าว93 จ.กทม
 • สาลิกา อพาร์ทเม็นท์ บางนา-ตราด จ.กทม
 • พี เอส แมนชั่น สาูธุประดิษฐ์34 จ.กทม
 • Siamcity Apartment อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บ้าน พฤกษา ซอยเสือใหญ่ รัชดา36 จ.กทม
 • ริมสวน อพาร์ทเมนท์ ลาดกระบัง จ.กทม
 • กมลอพาร์ทเมนท์ 1-5 อาคาร ลาดกระบัง จ.กทม
 • สมบูรณ์สุขอพาร์ทเมนท์ ม.ธุรกิจบัณฑิต จ.กทม
 • 24 กะรัติ หน้าม.เกษตรศาสตร์ จ.กทม
 • ปทุมวัน เฮาส์ จ.กทม
 • maxiplace พหลโยธิน จ.กทม
 • sooksawasdi apartment จ.กทม
 • sumalee manere จ.กทม
 • นาวินแมนชั่น พัทยา จ.ชลบุรี
 • KK Apartment ถ.ศรีนครินทร์ จ.กทม
 • ธนิยา Place ลาดพร้าว 93 จ.กทม
 • เรือนไม้น้ำ เรสซิเด้นท์ วงศ์สว่าง บางซื่อ จ.กทม
 • หอพักเจริญสุข คลอง 6 จ.กทม
 • แกรนด์วิวแมนชั่น พหลโยธิน จ.กทม
 • เคียงมอ อพาร์ทเม็นท์ บางแสน จ.ชลบุรี
 • OP Tower ถ.ใต้ทางด่วน จ.กทม
 • ทรัพย์แมนชั่น บางนา จ.กทม
 • รังสิต Apartment I ตลาดรังสิต จ.กทม
 • รังสิต Apartment II ตลาดรังสิต จ.กทม
 • หอพักสตรี Ek-Aree มหาลัยหัวเฉียว บางนา จ.กทม
 • บ้านพรเกษม อพาร์ทเม้นท์ อ่อนนุช 44/1 จ.กทม
 • บ้านสวย apartment - hotel ตรงข้าม คาฟู รัตนาธิเบศ จ.กทม
 • C-one Mansion ซอย สุขุมวิท 50 จ.กทม
 • Selom Convent Garden บางรัก จ.กทม
 • รัชดา อพาร์ทเม็นท์ รัชดา จ. กทม
 • บ้านคุณ เร็ซซิเด้นซ์ สุขุมวิท 103 จ.กทม
 • ABK court ซอย ท่าพระ16 จ.กทม
 • KingTong Mantion จ.กทม
 • MaMeaw Internet Apartment จข.กทม
 • Niran Condo ราม2 จ.กทม
 • RMB Aapartment ราม 4/3 จ.กทม
 • เลิศธนา Mansion รามคำแหง จ.กทม
 • The Grand Mantion ม.กรุงเทพ รังสิต จ.กทม
 • AnoThai Place Apartment ม.กรุงเทพ รังสิต จ.กทม
 • The Terrace Apartment ม.กรุงเทพ รังสิต จ.กทม
 • อาคารปรียาณัช ( บริเวณ มหาวิทยาลัย มหานคร ) จ.กทม
 • พลอยจีน อพาร์ทเม็นท์ I , II , III สี่แยก ม. เกษตรศาสตร์ จ.กทม
 • อาคาร villasuanplu จ.กทม
 • Thebestsalaya จ.กทม
 • ปิยะรมณ์ อพาร์ทเม็นท์ จ.กทม
 • Araya Apartment Chonburi ชลบุรี
 • พงศ์วิไลแมนชั่น ตรงข้ามห้างซีคอนสแควร์ จ.กทม
 • PC แมนชั่น ( หนองแขม ) จ.กทม
 • KP Apartment ศรีนครินทร์ จ.กุรงเทพ
 • หอพัก หน้า มหาวิทยาลัยมหานคร จ .กทม
 • หอพัก U-STAR หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หอพัก คุณต้อม ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร
 • หอพัก จิตรา หลังมหาวิทยาลัยมหิดล กทม.
 • หอพักหญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
 • จรัญสนิทวงศ์ คอนโดมิเนี่ยม จ.กทม
 • Interreferece คอนโด หน้า มหาวิทยาลัย ม.ธุรกิจบัณทิต จ.กรุงเทพ
 • อพาร์ทเมนท์ P.A. Place บริเวณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.กรุงเทพ
 • LA Tower แมนชั่น จ.กรุงเทพ
 • ภูวดล แมนชั่น 1 จ. กทม
 • R8 คอนโด ( Siam WiFi )
 • Grannewade Apartment บริเวณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จ.กทม
 • Happyland Apartment บางกะปิ จ.กทม
 • Happyland Mansion บางกะปิ จ.กทม
 • ภูวดล แมนชั่น 2 จ. กทม
 • ภูวดล แมนชั่น 3 จ. กทม
 • หอพักนักศึกษา คลองถม จ.กทม
 • หอพักคุณเจริญ ลาดพร้าว จ.กทม
 • DOUBLES APARTMANT จ. เชียงใหม่
 • ธนาภา Apartment จ.ขอนแก่น
 • สมบูรณ์คอนโด จ.ขอนแก่น
 • พิมานคอนโด ปาร์ค จ.ขอนแก่น
 • หอพัก ร่มฉัตร จ. มหาสารคาม
 • สินทรัพย์ แมนชั่น จ.มหาสารคาม
 • รุ่งเรือง แมนชั่น จ.มหาสารคาม
 • ธนพัฒน์1 แมนชั่น จ.กทม
 • ธนพัฒน์2 แมนชั่น จ.กทม
 • ดวงฤดี แมนชั่น จ.กทม
 • หอพัก กมล จ.กทม
 • หอพัก หลังม.เกษตรศาสตร์ จ.กทม
 • สินชัย แมนชั่น จ.นครปฐม
 • WalkthroughOnline แมนชั่น จ.หาดใหญ่
 • รุ่งรัตน์ แมนชั่น จ. สงขลา
 • กิติพงษ์ อพาร์ทเม็นท์ จ.สงขลา
 • LP แมนชั่น จ.นครปฐม
 • หอพักนักศึกษา รุ่งรัตน์ จ.นครปฐม
 • บ้านพระอินทร์ราชา จ.อยุธยา
 • KingTong Mantion จ.กรุงเทพ
 • MaMeaw Internet Apartment จ.กรุงเทพ